CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Nasza kadra

Dr Agnieszka Jasińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Studium Nauki Języka Polskiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczycielka języków obcych i języka polskiego jako obcego…

Zobacz więcej

Dr Anna Siudak

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego

Studium Nauki Języka Polskiego

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego jako obcego, logopeda,
specjalistka wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej oraz
neuroterapii, polonistka…

Zobacz więcej

Dr Ewa Zmuda

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Studium Nauki Języka Polskiego

Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego, nauczyciel akademicki, lektor języka polskiego jako obcego, logopeda…

Zobacz więcej

Dr Katarzyna Grudzińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Studium Nauki Języka Polskiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dydaktyk, dyplomowany nauczyciel języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, lektor języka polskiego jako obcego…

Zobacz więcej

mgr Katarzyna Lange

Magister filologii polskiej

Studium Nauki Języka Polskiego

Starszy wykładowca w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, lektor języka polskiego jako obcego, logopeda…

Zobacz więcej