CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Karta Polaka

Z roku na rok zwiększa się liczba osób starających się o KARTĘ POLAKA. Uzyskanie tego dokumentu wiąże się z egzaminem w jednostce konsularnej. W naszym studium przygotowujemy również do tego egzaminu. Pytania egzaminacyjne sprawdzają znajomość języka, ale także polskich realiów. Stale aktualizujemy bazę pytań, które mogą otrzymać nasi podopieczni.  Podczas zajęć językowych cześć czasu poświęcamy na opracowywanie odpowiedzi na nie. Do tej pory wszyscy nasi uczniowie i studenci zdali egzamin pomyślnie!