CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Certyfikaty i zaświadczenia

Uczestnicy, którzy zrealizują w ramach Centrum cały program kształcenia, otrzymują świadectwa ukończenia kursów.

Zgodnie z polskim prawem każda uczelnia ma prawo wymagać od kandydata na studia przystąpienia do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego. Świadectwa ukończenia kursu i zdania egzaminu na wymaganym poziomie są honorowane przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (UKEN).

Dla zainteresowanych prowadzimy kursy przygotowujące do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Opis egzaminów certyfikatowych znajdą Państwo tu:

Informujemy, że egzaminy z języka polskiego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie na rok 2024/2025 odbędą się w dniach 06.02.2024 do 12.07.2024. Egzaminy będą przeprowadzane tylko i wyłącznie on line na platformie SKYPE. Opłata za egzamin wstępny wynosi 100 złotych. Opłatę należy uiścić PRZED egzaminem. Na egzaminie (albo przed  – drogą mailową na adres: polskiup@gmail.com) należy przedstawić dowód wpłaty. Wpłaty należy dokonywać na następujące konta: 

PEKAO XI O. w Krakowie, ul.Pijarska 1,  31-015 Kraków

PEKAO SA 40 1240 6292 1111 0011 2338 2293 w PLN 

PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 – w EURO

SWIFT CODE: PKOPPLPW

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ KONIECZNIE UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ: 

"OPŁATA ZA EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO" ORAZ IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

Poniżej znajdą Państwo link do zapisów na egzamin. Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Link do egzaminów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclF3iWaPKcvaf0eUtaVU54-JuAjazD0zpmGIuoMMu6eIyTig/viewform?usp=sf_link