CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Slider

Zapraszamy

Od 2010 roku w Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie działa Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego (dawniej Studium Nauki Języka Polskiego), które realizuje krótko i długoterminowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Są to:

Kadra dydaktyczna Centrum ma przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Kształcenie w Centrum pojmujemy nie tylko jako promocję języka i kultury polskiej, lecz również jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów ze Wschodu i Zachodu.

Do głównych zadań Centrum należy:

  • kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski,
  • szeroko pojętą komunikacją międzykulturową.

Aktualności